Bitirme Projeleri

BİTİRME PROJESİ İSTEK FORMU

Bitirme Projesi konusu belirlendikten sonra Bitirme Projesi İstek Formundan 3 nüsha doldurulur ve Bitirme Projesi Danışmanına onaylatılır. Onaylanmış nüshalardan bir adeti Bölüm Sekreterliğine, bir adeti de Bitirme Projesi Danışmanına teslim edilir.

EK1 – Bitirme Projesi İstek Formu

BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA

Bitirme projeleri aşağıda verilen “Lisans Programları Bitirme Ödevi Hazırlama Yönergesi”nde belirtilen kurallara uygun biçimde hazırlanmalı ve Bitirme Projesi Danışmanının talep ettiği yükümlülükler yerine getirilmelidir.

Lisans Programları Bitirme Ödevi Hazırlama Yönergesi

Bitirme Sınavları bu sayfada belirtilecek sınav takviminde sunum şeklinde yapılacaktır. Öğrencilerin aşağıda verilen “Bitirme Projesi Sunum Taslağı” formatında 20 sayfayı geçmeyecek şekilde sunum hazırlamaları gerekmektedir.

Bitirme Projesi Sunum Taslağı

BİTİRME PROJESİ GÖNDERİMİ

Bitirme Projesi 1 ve Bitirme Projesi 2 dersini alan öğrenciler, 05 OCAK 2018 CUMA 23:59‘a kadar pdf olarak hazırladıkları ödevi iuee.bitirme (at) gmail.com adresine ve ilgili danışman öğretim üyesinin e-posta adresine göndereceklerdir. Belirtilen tarihten sonra iletilen projeler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Gönderilen dosyaya isim verilirken yapılacak işlem; [öğrencinin danışmanının bulunduğu komisyonun numarası] alttire [Bitirme 1/2] alttire [öğrenci no].pdf şeklinde olmalıdır.

Bitirme Projesi iletilirken e-posta konusuna isim verilirken yapılacak işlem; [öğrencinin danışmanının bulunduğu komisyonun numarası] alttire [Bitirme 1/2] alttire [öğrenci no] şeklinde olmalıdır.

Örnek:
Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ’ten bitirme projesi 2 alan 1316XX00YY nolu öğrenci için
e-posta konusu: K4_BP2_1316XX00YY
Dosya ismi: K4_BP2_1316XX00YY.pdf olmalıdır!!!

Bitirme Projeleri Final Sınav Tarihi: 08 OCAK 2018 PAZARTESİ !!!

İlan edilen sınav tarihleri ikinci öğrenim öğrencileri için de geçerlidir.

Bütün projeler, web sayfasında verilen bitirme projesi hazırlama formatına uygun olmalıdır, sadece bitirme projesi 1 için şeffaf naylon dosya içinde rapor (format kuralları bunun içinde aynen geçerli!!!) verilecektir. Ancak bitirme projesi 2 için 3 nüsha kitap şeklinde ciltlenmiş olarak proje teslimi yapılacaktır.

Öğrenciler komisyon önünde proje kapsamında o ana kadar yaptıkları ve devamında neler yapacaklarını anlatan kısa bir sunum yapacaklardır (Bitirme 1 için). Bitirme 2 için ise bu sunumun daha kapsamlı olması beklenmektedir. Proje sunumlarının 10 dk, Soru-Cevap kısmının 5 dakika olması öngörülmektedir.

KOMİSYONLAR VE SINAV SAATLERİ

Komisyon 1: Prof.Dr. Sıddık YARMAN, Yrd.Doç.Dr. Mahmut ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr. Bahattin KARAKAYA, Yrd.Doç.Dr. Koray GÜRKAN

 • Sınav Tarihi: 11 OCAK 2018 PERŞEMBE (Final) / … … 2018 … (Bütünleme)
 • Yer: Haberleşme Lab.
 • Saat: 10.00 ÖRGÜN ÖĞRETİM – 14.00 İKİNCİ ÖĞRETİM

Komisyon 2: Doç.Dr. Sedat BALLIKAYA, Yrd.Doç.Dr. Hasan TİRYAKİ, Yrd.Doç.Dr. Rana ORTAÇ KABAOĞLU

 • Sınav Tarihi: 08 OCAK 2018 PAZARTESİ (Final) / … … 2018 … (Bütünleme)
 • Yer: Kontrol ve Otomasyon Lab.
 • Saat: 10.00 ÖRGÜN ÖĞRETİM – 14.00 İKİNCİ ÖĞRETİM

Komisyon 3: Doç.Dr. Fırat KAÇAR, Yrd.Doç.Dr. Yasin ÖZCELEP, Yrd.Doç.Dr. Abdürrahim AKGÜNDOĞDU

 • Sınav Tarihi: 08 OCAK 2018 PAZARTESİ (Final) / … … 2018 … (Bütünleme)
 • Yer: Devre Lab.
 • Saat: 10.00 ÖRGÜN ÖĞRETİM – 14.00 İKİNCİ ÖĞRETİM

Komisyon 4: Prof.Dr. Mukden UĞUR, Doç.Dr. Erkan ATMACA, Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ

 • Sınav Tarihi: 08 OCAK 2018 PAZARTESİ (Final) / … … 2018 … (Bütünleme)
 • Yer: Yüksek Gerilim Lab.
 • Saat: 10.00 ÖRGÜN ÖĞRETİM – 14.00 İKİNCİ ÖĞRETİM

Komisyon 5: Yrd.Doç.Dr. Nevra BAYHAN, Yrd.Doç.Dr. Tarık Veli MUMCU, Yrd.Doç.Dr. İnci ZAİM GÖKBAY

 • Sınav Tarihi: 08 OCAK 2018 PAZARTESİ (Final) / … … 2018 … (Bütünleme)
 • Yer: Bilgisayar Lab.
 • Saat: 10.00 ÖRGÜN ÖĞRETİM – 14.00 İKİNCİ ÖĞRETİM

Komisyon 6: Prof.Dr. Mukden UĞUR, Yrd.Doç.Dr. Aysel ERSOY YILMAZ, Yrd.Doç.Dr. Cengiz Polat UZUNOĞLU

 • Sınav Tarihi: 08 OCAK 2018 PAZARTESİ (Final) / … … 2018 … (Bütünleme)
 • Yer: Elektrik Makinaları Lab.
 • Saat: 10.00 ÖRGÜN ÖĞRETİM – 14.00 İKİNCİ ÖĞRETİM
08/11/2013
24146 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00