Bitirme Projeleri

BİTİRME PROJESİ İSTEK FORMU

Bitirme Projesi konusu belirlendikten sonra Bitirme Projesi İstek Formundan 3 nüsha doldurulur ve Bitirme Projesi Danışmanına onaylatılır. Onaylanmış nüshalardan bir adeti Bölüm Sekreterliğine, bir adeti de Bitirme Projesi Danışmanına teslim edilir.

EK1 – Bitirme Projesi İstek Formu

BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA

Bitirme projeleri aşağıda verilen “Lisans Programları Bitirme Ödevi Hazırlama Yönergesi”nde belirtilen kurallara uygun biçimde hazırlanmalı ve Bitirme Projesi Danışmanının talep ettiği yükümlülükler yerine getirilmelidir.

Lisans Programları Bitirme Ödevi Hazırlama Yönergesi

Bitirme Sınavları bu sayfada belirtilecek sınav takviminde sunum şeklinde yapılacaktır. Öğrencilerin aşağıda verilen “Bitirme Projesi Sunum Taslağı” formatında 20 sayfayı geçmeyecek şekilde sunum hazırlamaları gerekmektedir.

Bitirme Projesi Sunum Taslağı

BİTİRME PROJESİ GÖNDERİMİ

Bitirme Projesi 1 ve Bitirme Projesi 2 dersini alan öğrenciler, 02 HAZİRAN 2017 CUMA 23:59‘a kadar pdf olarak hazırladıkları ödevi iuee.bitirme (at) gmail.com adresine ve ilgili danışman öğretim üyesinin e-posta adresine göndereceklerdir. Belirtilen tarihten sonra iletilen projeler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Gönderilen dosyaya isim verilirken yapılacak işlem; [öğrencinin danışmanının bulunduğu komisyonun numarası] alttire [Bitirme 1/2] alttire [öğrenci no].pdf şeklinde olmalıdır.

Bitirme Projesi iletilirken e-posta konusuna isim verilirken yapılacak işlem; [öğrencinin danışmanının bulunduğu komisyonun numarası] alttire [Bitirme 1/2] alttire [öğrenci no] şeklinde olmalıdır.

Örnek:
Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ’ten bitirme projesi 2 alan 1316XX00YY nolu öğrenci için
e-posta konusu: K4_BP2_1316XX00YY
Dosya ismi: K4_BP2_1316XX00YY.pdf olmalıdır!!!

Bitirme Projeleri Bütünleme Sınav Tarihi: 21 Haziran 2017 ÇARŞAMBA !!!

İlan edilen sınav tarihleri ikinci öğrenim öğrencileri için de geçerlidir.

Bütün projeler, web sayfasında verilen bitirme projesi hazırlama formatına uygun olmalıdır, sadece bitirme projesi 1 için şeffaf naylon dosya içinde rapor (format kuralları bunun içinde aynen geçerli!!!) verilecektir. Ancak bitirme projesi 2 için 3 nüsha kitap şeklinde ciltlenmiş olarak proje teslimi yapılacaktır.

Öğrenciler komisyon önünde proje kapsamında o ana kadar yaptıkları ve devamında neler yapacaklarını anlatan kısa bir sunum yapacaklardır (Bitirme 1 için). Bitirme 2 için ise bu sunumun daha kapsamlı olması beklenmektedir. Proje sunumlarının 10 dk, Soru-Cevap kısmının 5 dakika olması öngörülmektedir.

KOMİSYONLAR VE SINAV SAATLERİ

Komisyon 1: Prof.Dr. Sıddık YARMAN, Prof.Dr. Aydın AKAN, Yrd.Doç.Dr. Mahmut ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr. Bahattin KARAKAYA

 • Sınav Tarihi: 05 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ (Final) / 21 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA (Bütünleme)
 • Yer: Haberleşme Lab.
 • Saat: 10.00 ÖRGÜN ÖĞRETİM – 10.00 İKİNCİ ÖĞRETİM

Komisyon 2: Prof.Dr. İlhan KOCAARSLAN, Doç.Dr. Sedat BALLIKAYA, Yrd.Doç.Dr. Hasan TİRYAKİ

 • Sınav Tarihi: 05 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ (Final) / 21 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA (Bütünleme)
 • Yer: Kontrol ve Otomasyon Lab.
 • Saat: 10.00 ÖRGÜN ÖĞRETİM – 14.00 İKİNCİ ÖĞRETİM

Komisyon 3: Doç.Dr. Fırat KAÇAR, Yrd.Doç.Dr. Yasin ÖZCELEP, Yrd.Doç.Dr. Abdürrahim AKGÜNDOĞDU, Yrd.Doç.Dr. Koray GÜRKAN

 • Sınav Tarihi: 05 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ (Final) / 21 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA (Bütünleme)
 • Yer: Devre Lab.
 • Saat: 10.00 ÖRGÜN ÖĞRETİM – 14.00 İKİNCİ ÖĞRETİM

Komisyon 4: Prof.Dr. Mukden UĞUR, Doç.Dr. Erkan ATMACA, Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ

 • Sınav Tarihi: 31 MAYIS  2017 ÇARŞAMBA (Final) / 21 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA (Bütünleme)
 • Yer: Yüksek Gerilim Lab.
 • Saat: 10.00 ÖRGÜN ÖĞRETİM – 14.00 İKİNCİ ÖĞRETİM

Komisyon 5: Yrd.Doç.Dr. Aysel ERSOY YILMAZ, Yrd.Doç.Dr. Nevra BAYHAN, Yrd.Doç.Dr. Rana ORTAÇ KABAOĞLU,

 • Sınav Tarihi: 05 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ (Final) / 21 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA (Bütünleme)
 • Yer: Bilgisayar Lab.
 • Saat: 10.00 ÖRGÜN ÖĞRETİM – 14.00 İKİNCİ ÖĞRETİM
08/11/2013
20795 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00