İntibak

İntibaklarda, ders muafiyeti, daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir. Muafiyet talebinin, öğrenci tarafından ilk kaydını takip eden on iş günü içinde başvurusunu “Öğrenci İşlerine” yapması gerekir.

Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir. Birim yönetim kurulu, dersin içeriği ile bölümde verilen ders içeriklerini karşılaştırarak karar verir. Lütfen EYYBIS formlarını inceleyiniz. İntibak ile ilgili sorularınızı lütfen intibak komisyonuna (Bölüm Bilgileri / İdarî Komisyonlar) sorunuz.

09/11/2013
5099 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00