Horizon 2020 “Mobility for Growth” çağrısı kapsamında kabul edilen “Cities -4- People” Avrupa Birliği projesi resmi olarak 01.06.2017 tarihinde başlamıştır.

Horizon 2020 “Mobility for Growth” çağrısı kapsamında kabul edilen ve Türkiye’den İstanbul Üniversitesi ile Üsküdar Belediyesi’nin de ortağı olduğu 13 katılımcının yer aldığı “Cities for People (Cities -4- People)” başlıklı ve 723194 numaralı çok uluslu Avrupa Birliği projesinin çalışmaları bölümümüz öğretim üyesi Sayın Yrd.Doç.Dr. Hasan TİRYAKİ’nin yürütücülüğünde büyük bir titizlik ile devam etmektedir. Proje ekibinde bölümümüzün eski öğretim üyesi ve TÜVASAŞ Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. İlhan KOCAARSLAN, doktora öğrencimiz Emrah BAL ve yüksek lisans öğrencimiz Alper GÜN araştırmacı olarak görev almaktadır.

 

İnsanlara Yönelik Ulaşım ve Hareketlilik (POTM – People Oriented Transport and Mobility) kavramı, Avrupa Birliği şehirleri için kalıcı şehir içi sürdürülebilir hareketlilik sorunlarını çözmek için ortaya atılmış önemli bir kavramdır. Cities-4-People, katılımcı, kapsayıcı ve şeffaf yenilik süreçlerine dayanan topluluk odaklı bir POTM çerçevesi oluşturmak için çok disiplinli ve çok uluslu bir konsorsiyumu bir araya getirmiştir. Söz konusu proje, vatandaşların gerçek ihtiyaçlarını anlamak ve onlarla birlikte yeni mobil çözümleri üretmek için sayısal ve toplumsal verileri harmanlamayı hedeflemektedir. En iyi çözümler, boyut, nüfus yoğunluğu ve sosyo-ekonomik durum açısından zengin çeşitlilik gösteren 5 farklı AB kentsel pilot bölge ölçeklendirme programında gerçek teste tabi tutulacaktır. Buna paralel olarak, proje, POTM kavramının etki değerlendirmesine rehberlik edecek, ilk defa vatandaşın denklemde yer almasına ilişkin tanımlar, göstergeler ve yöntemlerin ortak bir çıktı kümesi birlikte geliştirilmesi için açık bir süreç ortaya koyacaktır. Söz konusu proje, POTM kavramına yönelik ilk açık kaynak niteliği taşımaktadır ve sadece bu yeni araştırma alanının yapılandırılması için değil, aynı zamanda söz konusu projenin, “İnsanlara Yönelik Ulaşım ve Hareketlilik” konusunda şirketlerin ve yatırımcıların ilgisini çekmek için de literatürde önemli bir yol gösterici olacağına inanılmaktadır.

 

Resmi olarak 01.06.2017 tarihinde başlayan projenin üniversitemiz adına “Cities for Future” gibi yeni Avrupa Birliği projelerine zemin oluşturması beklenmektedir. Toplam 36 ay süreli ve3.999.937,50 Euro bütçeli proje, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından “Horizon 2020 “Mobility for Growth”” kapsamında destekleniyor.

18/08/2017
802 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00