İmza Yetkisi (SMM)

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI (EMO) tarafından hazırlanan İmza Yetkisi yazısı aşağıda verilmiştir.

KAYNAK: http://www.emo.org.tr/
*****************************************************************
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİNİN İMZA YETKİSİ

Öncelikle belirtilmesi gereken temel nokta, EMO‘nun kamu personel alımları ve kamuda istihdam edilecek mühendislerde aranacak kriterleri belirleme yetkisi bulunmadığıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak olan mühendislerin Oda‘ya üye olma zorunluluğu dahi bulunmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, EMO‘nun verdiği belgelere göre değil, üniversitelerin vermiş olduğu diplomalarda yer alan unvanlara göre alım yapmaktadırlar.

Burada bahsedilecek nokta Serbest Müşavir Mühendislik – SMM belgesi ile ilgilidir. Yani kamudaki ve özel sektördeki Serbest Müşavir Mühendislik alanında olmayan hizmetleri kapsamaz. Fabrikada, ARGE merkezlerinde, Elektrik Dağıtım Şirketlerinde, Enerji Üretim ve İletim Tesislerinde vb. yerlerde çalışan üyelerimizin bu noktada SMM belgesi almasına yada bu belge için gereken şartları sağlamalarına gerek yoktur.

Elektrik-Elektronik Mühendisleri 3 tür SMM belgesi(yada genel adıyla imza yetkisi) alabilirler:

o Asansör SMM belgesi
Asansör hizmetlerinin yapılabilmesi için gereklidir. Bu belgeyi hiçbir önkoşul, ders şartı aranmadan tüm “Elektrik”, “Elektrik-Elektronik”, “Elektrik ve Elektronik”, “Elektronik”, “Elektronik ve Haberleşme” Mühendisleri alabilir.

o Elektrik 1 kV Altı Tesisler için SMM Belgesi
Bu belge ile 1000 V altındaki gerilimdeki projeler sözleşmeler imzalanabilir. Örnek: İç tesisat projeleri, topraklama ölçümleri, danışmanlık, müşavirlik hizmetleri. Bu belgeyi hiçbir önkoşul, ders şartı aranmadan tüm “Elektrik”, “Elektrik-Elektronik”, “Elektrik ve Elektronik”, “Elektronik”, “Elektronik ve Haberleşme” Mühendisleri alabilir.

o Elektrik 1 kV Altı ve Üstü SMM Belgesi
Bu belge ile Elektrik Mühendisliğine ait her türlü proje, sözleşme ve danışmanlık, müşavirlik hizmetleri yapılabilir. Bu belgeyi alabilmek için Elektrik-Elektronik Mühendisi ünvanlı üyelerimizin transkriptlerinde

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki Etkin değeri 1000V‘un üstünde ve 1000V‘un altındaki tesisler ile Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan etkin değeri 1000V‘un altındaki kuvvetli ve zayıf akımlı tesisler ile asansör tesislerini kapsayan SMM belgesidir. Elektrik mühendisleri ile yüksek mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.

Elektrik mühendisleri ile yüksek mühendisleri dışındakilere (Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Elektronik-Haberleşme Mühendisleri) Elektrik 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.

Elektrik-elektronik mühendislerinin Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi talep etmeleri halinde; bu belgenin verilebilmesi için transkript istenir. Elektrik-elektronik mühendislerinin transkriptinde “elektrik makineleri”, ” iletim sistemleri”, ” dağıtım sistemleri”, ” güç sistemleri”, ” enerji sistemleri”, ” elektrik tesisleri”, ” koruma”, “yüksek gerilim tekniği” veya bu derslerle aynı içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerden en az üçünün bulunması durumunda veya bu dersleri sonradan tamamladıklarını üniversitelerden belgelemeleri durumunda elektrik-elektronik mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.
***********************************************************************************

İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri EMO tarafından belirlenmiş SMM belgesi için gerekli dersleri programlarında alabilirler.

İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümde Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi için alınması gerekli dersler aşağıda verilmiştir.

İmza Yetkisi için Gerekli SMM Dersleri
(Öğrencinin toplamda 3 tanesini alması imza yetkisi için yeterlidir.)
1. Power Generation, Transmission and Distribution (3. Sınıf Zorunlu)
2. Electrical Machines I (3. Sınıf Zorunlu)
3. Power Systems 1 (4. Sınıf Seçmeli)
4. High Voltage Techniques I (4. Sınıf Seçmeli)
5. Power Distribution Systems (4. Sınıf Seçmeli)

• Diğer Elektrik-Enerji dersleri (İmza Yetkisi için gerekli değil)
6. Electrical Machines 2 (4. Sınıf Seçmeli)
7. Elektrik Makineleri Laboratuvarı (4. Sınıf Seçmeli)
8. Yüksek Gerilim Yalıtım Malzemeleri (4. Sınıf Seçmeli)
9. Aydınlatma ve İç Tesisat (4. Sınıf Seçmeli)
10.Yenilenebilir Enerji Sistemleri (4. Sınıf Seçmeli)
11.Yüksek Gerilim Devre Kesicileri (4. Sınıf Seçmeli)
12.High Voltage Techniques 2 (4. Sınıf Seçmeli)
13.Stability in Power Systems (4. Sınıf Seçmeli)

15/09/2015
9073 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00