Bölümümüzle ilgili Üniversite Tercih Kılavuzu Açıklamaları

Bölümümüzle ilgili Üniversite Tercih Kılavuzu Açıklamaları

Bk. 169 :  İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Mühendislik Fakültesi  Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) olmak üzere iki opsiyonda eğitim verilir. 1. sınıf bitirildikten sonra, 2. sınıfta öğrenciler Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) ve Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonlarından birini seçerler. Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonunu seçecek öğrencilere 1(bir) yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Birinci sınıfın sonunda Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonuna başvurabilmek için öğrencinin kayıt yaptırdığı yıla ait 1 Ocak   günü itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); boy, erkek öğrencilerde 1.65 m., kız öğrencilerde 1.60 m.’den   az olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülakat ve beden yeterliliği sınavlarında başarılı olmak; İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünce öngörülen diğer sağlık koşullarına uygunluğunu, Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonunu seçecek öğrencilerin normal sağlık raporu yerine, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ni “Gemiadamı  Olur” ibaresi ile belgelemek gerekir. Bu opsiyona  geçenlerden yaptırılacak soruşturmada tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olması, herhangi bir suçtan dolayı mahkûm olmamış veya başvuru  tarihinde hakkında soruşturma kamu davası  ile taksirli suçlar hariç bahsi bir ceza davası açılmamış olması koşulu aranacaktır. İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü kız ve erkek karma eğitim-öğretim yapan bir eğitim kurumudur. Birinci sınıf sonunda; İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile geçen,  Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonuna başvuru koşullarını sağlayan, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Stajyer Gemiadamı Cüzdanı alarak ticaret gemilerinde an az 30 gün deniz stajını tamamlayan ve sonrasında bölüm staj komisyonu tarafından yapılan mülakat sınavını başaran öğrenciler Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonunu seçmeye hak kazanırlar. Aksi durumda Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) opsiyonunu zorunlu olarak seçerler. Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonunda eğitim üniformalı değildir.

Bk. 46. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.  Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

02/07/2015
3798 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00