Stajlar

FORMLAR-DİLEKÇELER (GETİRİLECEK EVRAKLAR)

Güverte Stajları İçin

Staj Öncesi Getirilecekler

I. Deniz Stajına Çıkacak Öğrenciler

II. Deniz Stajına Çıkacak Öğrenciler

Açık Deniz Stajına Çıkacak Öğrenciler

Bölüm Staj Komisyonunca onaylanan Staj Defteri öğrenciye geri verilecektir.

Yukarıdaki evrakları vaktinde teslim eden öğrenciler Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’ni staj başlama tarihinden en erken 10 gün öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosundan şahsen temin edilebilir.

Staj Sonrası Getirilecekler

İşletme ve Liman Stajları İçin

Staj Öncesi Getirilecekler

Bölüm Staj Komisyonunca onaylanan Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri öğrenciye geri verilecektir.

Yukarıdaki evrakları vaktinde teslim eden öğrenciler Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’ni staj başlama tarihinden en erken 10 gün öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosundan şahsen temin edilebilir.

Staj Sonrası Getirilecekler

Öğrenci Staj bitiminde staj yerine onaylattıkları Staj Defteri ve Staj Sicil Fişini takip eden Eğitim Öğretim Yarıyılı başladıktan en geç 3 hafta içinde ilgili Staj Komisyonlarına teslim edeceklerdir. (Bu süreye riayet edilmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmeyecektir.)

KILAVUZLAR-ESASLAR-YÖNERGE

Genel Staj Kuralları ve Esasları

İşletme Stajı Kılavuzu

Liman/Terminal Stajı Kılavuzu

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Staj Yönergesi 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ ZORUNLU STAJ UYGULAMA ESASLARI

12/05/2017
3344 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00