Stratejik Plan

Üniversitemiz Senatosu tarafından 15.12.2005 tarihinde “İstanbul Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (İ.Ü.ADEK)”, “Yüksek Öğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” esas alınarak oluşturulmuştur. İ.Ü.ADEK, ilk toplantısını 8 Mart 2006 tarihinde gerçekleştirmiştir. İzleyen süreçte YÖDEK Rehberi uyarınca İ.Ü. Stratejik Planlama Kurulu (İ.Ü.SPK) oluşturulmuştur. Daha sonra Rektörlük fakültemizin “Birim Planlama Temsilcisi” ile “Birim Planlama Komisyon Üyeleri” nin belirlenmesini istemiştir.

Fakültemizdeki Stratejik Planlama çalışmaları  26-27 Eylül 2006 tarihlerinde Üniversitenin gerçekleştirdiği Eğitim Çalıştayı ile başlamıştır. Bu tarihten sonra Fakülte Stratejik Planlama Komisyonu haftada bir toplanarak çalışmaları sürdürmüştür. 18 Ekim 2006 tarihinde paydaşlarımızın katılımı ile SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları haftalık toplantılarda değerlendirilerek amaçlar, hedefler, stratejiler ve faaliyetler belirlenerek 22 Aralık 2006 tarihinde İ.Ü. Mühendislik Fakültesinin 2007-2011 yılları arasındaki beş yıl süreli “Stratejik Planı” oluşturulmuştur.

Aşağıdaki tabloda bölümlerimize ait stratejik planlar verilmiştir. İstdiğiniz bölümün isminin üstüne tıklayarak stratejik planları bilgisayarınıza Adobe pdf dosya formatında indirebilirsiniz.

 

Mühendislik Fakültesi
Bölümlerimize Ait Stratejik Planlar
Bilgisayar Mühendisliği      Çevre Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği      Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği      İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği      Jeofizik Mühendisliği
Kimya Bölümü     Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği     Makina Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
13/03/2010
2810 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü
34320 Avcılar - İstanbul
Tel: 0 (212) 473 70 00