İstanbul Üniversitesi
http://muhendislik.istanbul.edu.tr/?p=8903
Export date: Wed Jan 24 7:32:41 2018 / +0000 GMT

Formlar


İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Aday Akademik Değerlendirme Formları
Akademik Değerlendirme Formu - Profesör Kadrosu 1

Akademik Değerlendirme Formu - Doçent Kadrosu 2

Akademik Değerlendirme Formu - Yardımcı Doçent Kadrosu 3

Faaliyet ve Puan Tablosu 4

İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi - Öğretim Görevlisi - Uzman Değerlendirme Formları
Değerlendirme Formu 5

Ön Değerlendirme Tutanağı 6

Ön Değerlendirme Formu 7

İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu
Başvuru formu 8

İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Süre Uzatma Formu
33/A-50/D maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlarla ilgili süre uzatma bilgi formu 9

İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Ek Ders Föyü
Ek ders föyü 10

Jüri Üyeliği Talep Formu
Jüri Üyeliği Talep Formu 11

Hususi/Gri Pasaport Talep Formu
Hususi pasaport talep formu 12

Hizmet pasaportu talep formu 13

Görevlendirme Talep Formu
Yurtiçi/yurtdışı görevlendirme talep formu 14

İzin Formu
Akademik Personel İzin formu 15

İdari Personel İzin formu 16

Mal Bildirim Formları
Mal Bildirim Formu Zarf Üstü Yazısı 17

Mal Bildirim Formu 18

Yurtdışı Görevlendirme Formu & Taahhütname
Yurtdışı Görevlendirme Bilgi Formu 19

2547 sayılı kanunun 39. maddesi uyarınca yapılan uzun süreli maaşlı ve veya YÖK burslu görevlendirmelerde şartlı taahhütname senedi 20
Links:
 1. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/PROF-FEN1.doc
 2. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/DOC-FEN1.doc
 3. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/YARDDOC-FEN1.doc
 4. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/KOMİSYON-FEN1.doc
 5. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/Değerlendirme-Formu.xls
 6. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/ÖN-DEĞERLENDİRME-TUTANAĞI-ÖRNEK.d ocx
 7. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/Öndeğerlendirme-Formu.xls
 8. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/ogretim_elemani_kadrosuna_basvuru_dile kçesi.docx
 9. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/SÜRE-UZATMA-BİLGİ-FORMU-ARAŞTIRMA- GÖREVLİSİ.doc
 10. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/10/ek_ders_foyu.xls
 11. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/juri-Üyeliği-Ücreti-talep-formu.doc x
 12. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/hususi_talep_formu.doc
 13. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/hizmet_talep_formu.doc
 14. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/Görevlendirme-Formu.doc
 15. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/İZİN-FORMU-AKADEMİK-PERSONEL-İÇİ N.docx
 16. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/İZİN-FORMU-İDARİ-PERSONEL-İÇİN. docx
 17. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/MAL-BİLDİRİM-ZARFI-ÜST-YAZISI.docx
 18. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/MAL-BİLDİRİM-FORMU-yeni.xls
 19. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/Yurtdışı-Görevlendirme-Bilgi-Formu .xls
 20. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/01/taahhutname.doc
Post date: 2014-01-13 20:33:29
Post date GMT: 2014-01-13 18:33:29

Post modified date: 2017-12-27 12:28:42
Post modified date GMT: 2017-12-27 09:28:42

Export date: Wed Jan 24 7:32:41 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://muhendislik.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com