İstanbul Üniversitesi
http://muhendislik.istanbul.edu.tr/?p=8821
Export date: Mon Jan 22 12:00:29 2018 / +0000 GMT

Staj


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ ZORUNLU STAJ UYGULAMA ESASLARI


1. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesinde belirtilen hükümler uygulanmaktadır.


2. Staj yapılacak yer, ilgili bölüm staj komisyonları ya da öğrenci tarafından tespit edilir.


3. Staj yapılacak tarihler akademik takvime ve staj yönergesine uygun olarak belirlenir.


4. Staj yapılacak yerin istediği belgeler öğrenci tarafından; Bölüm Başkanlıkları veya Dekanlık Öğrenci İşleri Bürosundan temin edilerek staj yerine teslim edilir.


5. Zorunlu Staj Formu'nda öğrenciye ait bilgiler kısmı, öğrenci tarafından bilgisayarda doldurularak 3 adet çıktısı alınıp imzalanmalıdır.


6. Zorunlu Staj Formu'nda staj yerine ait bilgiler kısmı, kurum yetkilisi tarafından doldurulup kaşe ile birlikte imzalanır.


7. Kurum tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formuna, öğrenci tarafından sağlık yardımı beyan taahhütname belgesi aslı (veya E-devlet kapısı SGK kurumundan alınacak MÜSTEHAKLIK BELGESİ), Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Öğrenci Kimlik fotokopisi eklenir.


8. Öğrenci tarafından temin edilen Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi doldurulup fotoğraf yapıştırılır.


9. Öğrenci tarafından hazırlanan Zorunlu Staj Formu (ekleri ile birlikte), Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi Bölüm Staj Komisyonuna staja başlama tarihinden 45 gün önce teslim edilir. Teslim edilen belgeler Bölüm Staj Komisyonu tarafından kaşe ile birlikte imzalanır.


10. Staj Komisyonu tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formu (1 nüshası), Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi öğrenciye teslim edilir.


11. Staj Komisyonu tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formları (ekleri ile birlikte) ve Staj Komisyon Tespit Listesi öğrencilerin staja başlama tarihinden en az 10 iş günü öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmelidir. (Bu süreye riayet edilmeyen formlar SGK tarafından kesilen ağır para cezaları nedeniyle işleme alınmayacaktır.)


12. Staj Komisyonu tarafından staj yapacak öğrencilerin staj başlangıç ve bitiş tarihlerinin kontrolü yapılmalıdır. (Staj iptali, birden fazla staj yapılacaksa tarihlerinin çakışması vb. nedenlerden dolayı oluşacak hatalardan Staj Komisyonları sorumludur.)


13. Öğrencinin stajı iptal etmek istemesi veya tarihlerini değiştirilmesi durumunda derhal Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile (Bölüm Staj Komisyonu onayını alarak) müracaat etmesi gerekmektedir. Aksi durumda stajları geçersiz sayılacaktır.


14. Öğrenci Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi'ni staj başlama tarihinden en erken 10 gün öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosundan şahsen temin edilebilir.


15. Öğrenci Staj bitiminde staj yerine onaylattıkları Staj Defteri ve Staj Sicil Fişini takip eden Eğitim Öğretim Yarıyılı başladıktan en geç 3 hafta içinde ilgili Staj Komisyonlarına teslim edeceklerdir. (Bu süreye riayet edilmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmeyecektir.)


16. Staj Komisyonları teslim edilen Staj Defteri ve Staj Sicil Fişini değerlendirerek İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesine uygun olarak gerekli bildirimleri Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna yapar.

























Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi 1


Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi 2


Zorunlu Staj Formu 3


Staj Sicil Formu 4


Zorunlu Staj Puantaj Cetveli 5


Staj Defteri 6


Not: Staj Puantaj Cetveli staj yapılan her ay için bir sonraki ayın ilk on günü içinde öğrenci bürosuna ulaştırılmalıdır. (Örneğin 20 Haziran - 15 Ağustos 2012 tarihleri arasında staj yapacak olan öğrencilerimiz; Temmuz ayının ilk on günü içerisinde Haziran ayının puantaj cetvelini; Ağustos ayının ilk on günü içerisinde Temmuz ayının puantaj cetvelini; staj bitiş tarihinden itibaren on gün içerisinde de Ağustos ayının puantaj cetvelini staj yaptığı kuruma onaylatarak öğrenci bürosuna ulaştırmalıdır.)










Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi 7

Links:
  1. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/1-SSTAJ-Y%C3%B6nergesi-20-03-2017-tarihli- 20-nolu-senato-karar%C4%B1.pdf
  2. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2013/12/Sağlık-Beyan-ve-Taahhüt.-1.docx
  3. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2013/12/Zorunlu-Staj-Formu-3.doc
  4. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2013/12/Staj-Sicil-Fişi.doc
  5. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2013/12/Staj-Puantaj-Cetveli.xls
  6. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2013/12/Staj-Defteri.docx
  7. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2013/12/İSTANBUL-ÜNİVERSİTESİ-DENİZ-ULA TIRMA-İŞLETME-MÜHENDİSLİĞİ-STAJ-UYGULAMA-Y ÖNERGESİ.pdf
Post date: 2013-12-23 16:51:29
Post date GMT: 2013-12-23 14:51:29

Post modified date: 2017-05-04 13:51:34
Post modified date GMT: 2017-05-04 10:51:34

Export date: Mon Jan 22 12:00:29 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://muhendislik.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com