Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik enerjisi üretimi ülkemizde ilk olarak 1902 yılında Tarsus'da küçük bir su türbini kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, 1913 yılında İstanbul Silahtar'a kurulan ilk büyük santral ile bu yeni enerji türü daha geniş kitlelere ulaştırılmaya başlanmıştır. 

Kullanım kolaylığı, çevre dostu olması, istenildiği anda diğer enerji türlerine dönüştürülebilmesi gibi çeşitli avantajlarından dolayı elektrik enerjisi kısa sürede benimsenerek günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuş, bu alanda ülkemize yetişmiş eleman sağlamak amacıyla da çeşitli fakülte ve bölümler açılmıştır. 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği gibi konularda eğitim verebilmek amacıyla 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde beşinci bölümü olarak kurulan ve 1989 öğretim yılından itibaren öğretimine İngilizce olarak devam Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün yanı sıra aynı yıl, Enerji Sistemleri, Elektrik Makinaları gibi bilim dallarını da içeren Elektik-Elektronik Mühendisliği Bölümü de öğrenci almaya başlamıştır. 2001-2002 eğitim öğretim yılından itibaren her iki bölüm birleşmiştir. O tarihten bu yana faaliyetlerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği adı altında Türkçe eğitim veren yeni bir bölüm olarak sürdürmektedir. 

Elektronik Mühendisliği Bölümünün açıldığı 1988 yılında Lojik Devreler, Haberleşme, Elektronik Devreler Laboratuarları kurulmuş; bunların yanında, 1994 yılında Elektrik Makinaları, 1998 yılında Yüksek Gerilim ve 2005 yılında ise İşaret İşleme Laborauvarları faaliyetlerine başlamıştır. 

Bölümümüzde Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel çalışmalar ve projeler yürütülmektedir. Ayrıca bölüm çatısı altında Elektrik- Elektronik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Programında da yüksek lisans eğitimi sürdürülmektedir.

09/03/2010
4193 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü
34320 Avcılar - İstanbul
Tel: 0 (212) 473 70 00