Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Tarihçesi

Osmanlı İmparatorluğu’nda denizcilik alanında eğitime dayalı ilk girişim 5 Aralık 1884 tarihinde Heybeliada’da açılan Leyli Tüccar Kaptan Mektebi oldu. Bunu 1909 yılında merhum Hamit Naci tarafından kurulan Hususi Ticareti Bahriye Kaptan ve Çarkçı Mektebi izledi. Bu Okul daha sonra İktisat Bakanlığı bağlısı Ali Deniz Ticaret Mektebi haline getirildi. 3 Haziran 1946 tarihinde de 4915 Sayılı Yasa ile Münakalat Vekaletine bağlı, güverte ve makine bölümlerinden oluşan, 4 – yıllık Yüksek Denizcilik Okulu adıyla yeniden yapılandırıldı.

3 Temmuz 1992 gün ve 2809 sayılı Yasa kapsamında İTÜ Denizcilik Fakültesi haline getirilen bu yüksek okul gelişen denizcilik sektörünün eğitilmiş “deniz işletmecisi” gereksinimine cevap veremedi.

Bu gereksinimi karşılamak üzere 1991 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü(DUİM) açıldı.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü denizcilik sektörünün 3 farklı disiplininde eğitim verdi. Bu disiplinler: Gemi Yönetim Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği opsiyonları şeklinde yapılandı.

Gemi Yönetim Mühendisliği 1991-2002 döneminde eğitim verdi.Türk Deniz Ticaret filosuna ve yabancı bayraklı gemilere bay ve bayan uzakyol güverte zabiti yetiştirdi.

DUİM Türkiye’de bayan denizcileri ilk yetiştiren kurum olmuştur. Türkiye’nin ilk bayan kaptanı olma unvanını elinde bulunduran Kapt. Esra Erikçi’de 1995 DUİM mezunudur. DUİM Gemi Yönetim Mühendisliği opsiyonundan 1991-2002 döneminde 7 bayan DUİM mezunu olarak Türk ve yabancı bayraklı gemilerle denizcilik sektöründe hizmet vermektedir.

Türkiye’nin de tarafı olduğu STCW 78/95 uluslar arası sözleşmesi kapsamında İdare görevini üstlenmiş (Ulaştırma Bakanlığı) Denizcilik Müsteşarlığı’nın aradığı simülatör yatırımlarının hayata geçirilememiş olması nedeniyle DUİM Gemi Yönetim Mühendisliği (Güverte) opsiyonuna öğrenci kabulü geçici olarak durdurulmuştur.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Makine) opsiyonu 1996-2000 döneminde eğitim-öğretim yapmış ve ilk mezunlarını 1999-2000 eğitim öğretim yılında vermiştir. Makine opsiyonuna da STCW uluslar arası sözleşmesi koşulları gereği 2002 yılından sonra öğrenci kabulü durdurulmuştur.

Bölümün üçüncü opsiyonu olan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) opsiyonu Bölümün açıldığı yıldan bu yana eğitim-öğretim hizmetini sürdürmektedir.

09/03/2010
2477 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü
34320 Avcılar - İstanbul
Tel: 0 (212) 473 70 00