Çevre Mühendisliği Bölümü Tarihçesi

1990 yılında kurulan Çevre Mühendisliği Bölümü 1990-1991 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime başlamıştır. Bölümümüzde Lisans eğitimi yanında, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Programı adı altında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi de verilmektedir. Ayrıca Bölümümüzde, 1999-2000 Eğitim-Öğretim Yılı’nda zorunlu ve isteğe bağlı İngilizce eğitimine başlanmış, bu program kapsamındaki ilk mezunlarını 2005 yılında vermiştir. İsteğe bağlı İngilizce eğitim, 2007 yılına kadar devam etmiştir.

İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 17 yılı aşkın süredir çok sayıda “Çevre Mühendisi” mezun verirken, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Çevre Mühendisliği A.B.D. bünyesinde verilen eğitim ve hazırlanan tez çalışmaları ile “Yüksek Mühendis” ve “Doktora” mezunları vermiştir. Mezunlarımız, Türkiye’ de ve Yurtdışında önemli görevlerde yer almakta, sürekli eğitim kapsamında yürütülen iletişim çalışmaları ile mezunlarımızın eğitim sonrası gelişimi desteklenmektedir.

09/03/2010
1148 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü
34320 Avcılar - İstanbul
Tel: 0 (212) 473 70 00