Başvuru Belgeleri ve Dilekçeler

Mezuniyet belgesi ve transkript

MEZUNİYET (ÇIKIŞ BELGESİ) İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) 1 adet dekanlığa hitaben yazılmış dilekçe. (dilekçede ikamet adresi, ev ve cep telefonları , e-mail adresi ve en son sınava girdiği dersin adı yazılacak)

b) Öğrenci kimliği, öğrenci pasosu ve sağlık karnesi teslim edilecek. (eğer bunlardan birisi kayıp ise günlük bir gazeteye kayıp ilanı verilerek gazetenin tamamı teslim edilecek)

c) T.C. kimlik numarası nüfus cüzdanında yazılı olmayan öğrenciler için 2 adet bilgisayar çıktısı.

d) Yabancı uyruklu öğrenciler için 2 adet pasaportun fotokopisi ve www.nvi.gov.tradresinden Yabancı Kimlik No sorgulama ekranı çıktısı.

e) 2 adet önlü arkalı nüfus cüzdan fotokopisi.

f) Bölümlerden demirbaş yazısı ( jeoloji, jeofizik, kimya bölümü, kimya mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrenciler için geçerli)

g) Yurtlarla ilişiğiniz olmadığına dair yazı.

h) Mühendislik Fakültesi Kütüphanesinden üstünüze zimmetli kitap olmadığına dair yazı.

NOT: Eksik Evrak ve bilgi içeren Müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyerek işlem yapılmayacaktır.

 

DUPLİKATA DİPLOMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Dilekçe

b) Bir Adet Nüfus Cüzdanının Önlü Arkalı Fotokopisi

c)  Diplomasını Kaybettiğini Belirten Günlük Bir Gazete İlanı (Gazetenin tamamı)

02/12/2013
26863 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü
34320 Avcılar - İstanbul
Tel: 0 (212) 473 70 00