İstanbul Üniversitesi
http://muhendislik.istanbul.edu.tr/?p=69
Export date: Sat Feb 24 7:52:00 2018 / +0000 GMT

Yönetmelik ve Yönergeler

 
İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 1
İstanbul Üniversitesi Diploma Yönergesi 2
İstanbul Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi 3
İstanbul Üniversitesi YanDal Programı Yönergesi 4
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik (Dikey Geçiş) 5
İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi 6
İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi 7
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği 8
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi 9
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi 10
Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi
11

 
Excerpt:

Fakültemiz'de ihtiyaç duyabileceğiniz yönetmeliklere aşağıdaki link'lerden ulaşabilirsiniz.

Links:
 1. http://www.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/Yo netmelikler/OnlisansLisansEgitimOgretim_Yonetmelig i.html
 2. http://www.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/Yo nergeler/Diploma_Yonergesi.html
 3. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/CiftAnadalYonergesi09012014tarihlisenatoda kabuledilen.pdf
 4. http://www.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/Yo nergeler/YandalProgrami_Yonergesi.html
 5. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.8315&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Mes lek%20Y%C3%BCksekokullar%C4%B1%20ve%20A%C3%A7%C4%B 1k%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%96n
 6. http://sks.istanbul.edu.tr/?p=8882
 7. http://www.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/Yo nergeler/OgrenciKonseyi_Yonergesi.html
 8. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.9445&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C 3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1%20%C3%9 6%C4%9Frenci%20Konseyleri%20ve%20Y%C3%BCksek%C3%B6 %C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1%20Ulusal%20%C3%96%C4% 9Frenci%20Konseyi%20Y%C3%B6netme
 9. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2013/12/stajyonerge.pdf
 10. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/06/İ.Ü.KISMİ-ZAMANLI-ÖĞRENCİ-ÇALI TIRMA-YÖNERGESİ.doc
 11. http://www.istanbul.edu.tr/?p=36555
Post date: 2013-12-03 14:00:08
Post date GMT: 2013-12-03 12:00:08

Post modified date: 2016-06-06 17:14:05
Post modified date GMT: 2016-06-06 14:14:05

Export date: Sat Feb 24 7:52:00 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://muhendislik.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com