Yönetmelik ve Yönergeler

 
İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
İstanbul Üniversitesi Diploma Yönergesi
İstanbul Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi
İstanbul Üniversitesi YanDal Programı Yönergesi
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik (Dikey Geçiş)
İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi
İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi

 

03/12/2013
16162 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü
34320 Avcılar - İstanbul
Tel: 0 (212) 473 70 00