Bağıl Değerlendirme Sistemi

Adından da anlaşılacağı gibi Bağıl Değerlendirme Sisteminde (BDS) bir öğrencinin başarısı, o öğrencinin içinde bulunduğu sınıfındaki diğer öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı bir şekilde değerlendirilmektedir. Sistemde bu işlem, özel bir istatistik yöntem kullanarak yapılmaktadır. Bu yöntemin kullanılmasındaki temel amaç, belirli bir dersi alan öğrencileri 100 üzerinden aldıkları mutlak (ağırlıklı) notlara göre değil, o dersi alan grup içinde gösterdikleri performansa göre notlandırmaktır. Zira klasik sisteme alışık olanların genel kanılarının tersine ağırlıklı notlar, çoğu durumda öğrencilerin gerçek başarılarını yansıtmazlar. 

Sisteme yabancı olanlar, başlangıçta öğrenci performansının belirlenmesi terimini yadırgayabilirler. Performansın anlamı, bir öğrencinin sınıf ortalamasına göre ne durumda yani sınıfında hangi konumda olduğudur. Bir öğrencinin sınıftaki konumu ifade etmenin en iyi yolu, o öğrencinin sınıf ortalamasının ne kadar altında veya üstünde kaldığını belirlemektir. Ancak ölçülen tüm büyüklüklerde olduğu gibi bunu da bir ölçü birimi (referans) ile tanımlamak gerekmektedir. Öğrencilerin ortalamaya göre konumlarını saptamada ölçü birimi olarak sınıftaki notların standart sapması kullanılır. Burada standart sapmanın sadece sınıftaki notların dağılımını gösteren bir değer ve bir istatistik terimi olduğunu belirtmekle yetineceğiz. 

Her öğrencinin ortalamadan ne kadar yukarıda veya aşağıda yer aldığı, standart sapma ölçeğine göre ifade edilir; örneğin “ortalamanın 2.7 standart sapma üzerinde veya 1.5 standart sapma altında” gibi. Elde edilen bu sayıya o öğrencinin standart skoru denir. Öğrencilere AA, BA, BB, … gibi bağıl notlar, belirli kurallar dahilinde öğrencilerin standart skorları göz önüne alınarak verilir. 

Bağıl değerlendirme sistemi klavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız. 

04/03/2010
1604 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü
34320 Avcılar - İstanbul
Tel: 0 (212) 473 70 00