Yük. Müh. M. Nusret SARISAKAL

                                                        

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı ve Soyadı                       :           M. Nusret SARISAKAL
Doğum Yeri ve Tarihi          :           İstanbul,  07 Haziran 1971
Yazışma Adresi                    :           İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Sekreterliği    Avcılar Yerleşkesi 34320 Avcılar-İstanbul
Telefon                                 :           90 212 473 70 03
Faks                                      :           90 212 473 70 04
E-posta                                 :           nsarisakal@istanbul.edu.tr

           

EĞİTİM ÖZGEÇMİŞİ

İlkokul                                  :           Nişanca Mehmet Paşa İlkokulu                 (1977-1982)
Ortaokul                                :           Vefa Lisesi (Orta Okul)                             (1982-1985)
Lise                                        :           Alibeyköy End.Mes.Lis.(Elektronik Bl.)      (1985-1988)
Lisans                                    :           İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği     (1993-1997)
Yüksek Lisans                       :           İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü  Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı       (1998-2000)
Tez çalışması                         :           İnternet Üzerinde Veri Tabanı Yönetimi (Sigorta Şirketi Acente Otomasyonu)
Doktora                                  :           İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü  Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı   (2005-Devam)

 

OKUL DIŞI EĞİTİMLER

Kişisel bilgi ve becerilerini geliştirici aşağıdaki sertifika programlarınıda başarıyla tamamladı

Kursun Konusu Düzenleyen Tarih
Kişiler Arası İlişkiler Rota Management Development Servisec& Trade INC Kasım 1996
Proje Yönetimi Rota Management Development Servisec& Trade INC Aralık 1996
Toplantı Yönetimi Rota Management Development Servisec& Trade INC Mayıs 1997
Hizmet Sunuş Teknikleri Rota Management Development Servisec& Trade INC Mayıs 1998
Zaman Yönetimi Rota Management Development Servisec& Trade INC Haziran 1998
CCNA 1 Eğitici Eğitimi Cisco Networking Academy, İTÜ Bilgi İşlem Merkezi 21-31 Ocak 2003
CCNA 2 Eğitici Eğitimi Cisco Networking Academy, İTÜ Bilgi İşlem Merkezi 01-08 Şubat 2003
CCNA 3 Eğitici Eğitimi Cisco Networking Academy, İTÜ Bilgi İşlem Merkezi 16 Haziran – 28 Temmuz 2003
CCNA 4 Eğitici Eğitimi Cisco Networking Academy, İTÜ Bilgi İşlem Merkezi 28 Temmuz – 21 Ağustos 2003

 

ASKERLiK DURUMU 

1991 yılında vatani görevini yapmak için askere gitti. Konyada üç aylık eğitim döneminden sonra Ankara’da 4. Kolordu Ulaştırma Hafif Oto Bölüğünde bölük yazıcısı olarak vatani görevini Ağustos 1992’de tamamladı.
PROFESYONEL ÖZGEÇMİŞ

Stratejik Fonksiyonel Sistemler (SFS) Şirketinde çeşitli görevler 
(Mayıs 1995 – Aralık 1998)
Almış Olduğu Görevler:

BrokeBase ve BrokeMan isimli projelerde Proje sorumlusu iken tasarım aşamasında görevden ayrıldı. Intergrup Sigorta Brokertec 2000 Otomasyon Projesi sorumlusu, Danışmanlık ve Koordinatörlük Mega Sigorta  Brokertec-2000 Otomasyon Projesi Sorumlusu, Danışmanlık ve Koordinatörlük, Commercial Union Sigorta Insurtec-2000 Otomasyon Projesi Sorumlusu, Danışmanlık ve  Koordinatörlük, Inter Sigorta Insurtec-2000 Otomasyon Projesinde Görev Almak ve Proje Sorumluluğu, Emek Sigorta Acente Otomasyonu Proje Sorumlusu, Eğitim ve Enstalasyon Grubunda Enstalasyon Uzmanı,

İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Fakülte Sekreteri (Haziran 2006 – Devam)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Öğretim Görevlisi (Kasım 2001 – Temmuz 2006)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi (Aralık 1998 – Kasım 2001)

 

ÇALIŞMA KONULARI

Bilgisayar Ağları, Web Programlama, XML, EDI, WAP, Veri Tabanı Sistemleri, Kriptografi

Eğitim ve Öğretimde Verdiği Dersler

No Dersin Adı Öğretim Türü Yarıyılı Kredisi
1. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş I Lisans 1 (3+0+2) 4
2. Veri Tabanı Sistemleri ve Yönetimi I Lisans 5 (3+0+2) 4
3. Sistem Programlama Lisans 7 (4+0+0) 4
4. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş II Lisans 2 (3+0+2) 4
5. Veri Tabanı Sistemleri ve Yönetimi II Lisans 6 (3+0+2) 4
6. Web Programlama Lisans 8 (3+0+2) 4
7. Diploma Projesi I ve II Lisans 7,8 (0+4+0) 2
8. Veri Tabanı Sistemleri ve Yönetimi (Endüstri Müh) Lisans 5 (4+0+0) 4
9. Veri Tabanları (Elektrik-Elektronik Müh) Lisans 8 (2+2+0) 3
10. Bilgisayar (Farklı Fakültelere) Lisans 1,2 (2+2+0) 3
11 Bilgisayar Temelleri ve Programlamaya Giriş (Tüm Mühendislik Bölümlerine) Lisans 1,2 (2+2+0) 3
12 İnternet Yayıncılığı (Spor Akademisi) Lisans 1 (2+0+0) 2

AKADEMİK ve İDARİ GÖREVLERİ

1. Oturum Başkanı, MBGAK’05 II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü, İstanbul. 19 Kasım 2005
2. Hakem Kurulu Üyesi, MBGAK’05 II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü, İstanbul. 17-19 Kasım 2005
3. Program Komitesi Üyesi, UYMS’05 II. Ulusal Yazilim Mühendisliği Sempozyumu ve Sergisi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara. 22-23-24 Eylül 2005
4. İ.Ü. Öğrenci İşleri Otomasyonu Projesi Yürütücüsü. Mart  2005 – Durduruldu
5. İ.Ü. Kartlı Geçiş ve E-Cüzdan Otomasyonu Proje Yürütme Kurulu Başkanı Aralık 2004  – Mart 2005
6. İ.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, Proje No : 2004 / 652 Bakırköy Prof Dr. Mazhar Osman Uzman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Otomasyon Projesi  Teknik Değerlendirme Raporu Projesi. 01 Ağustos – 01 Kasım 2004
7. İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, İnternet Üzerinden Öğrenci Ders Kaydı Otomasyonu Projesi Yürütücüsü. 01 Temmuz 2004 – Devam
8. İ.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, Proje No : 2003 / 495 SAT Yardım ve Destek Hizmetleri A.Ş. TecNormPro Yazılım Ürünü Değerlendirme Raporu Projesi. 01- Ekim – 01 Aralık 2003
9. İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, Öğrenci Transkript Görüntüleme Projesi Yürütücüsü. 01 Şubat – 30 Haziran 2003
10. KOSGEB Başkanlığı İ.Ü. Tekmer Merkez Müdürlüğünce, Araştırma ve Geliştirme Desteği verilen  “Örme Kumaş Yönetim Sistemi”isimli projede Sentez Bilgisayar Yazılım San. ve Tic. Lth. Şti’ne 4 aylık Danışmanlık Hizmeti 01 Mart – 30 Haziran 2003
11. Oturum Başkanı, MBGAK’03 Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü, İstanbul. 17 Şubat 2003
12 Yürütme Kurulu Üyesi, MBGAK’03 Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü, İstanbul. Mayıs 2002 – Şubat 2003
13 Assistant Editor,  I.U. Journal of Electrical & Electronics Engineering Ocak 2001 –  Aralık 2006
14 Yönetim Kurulu Üyesi, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi (Fak.Araş.Gör.Temsilcisi) Ocak 2001 – Aralık 2001
15 Konsey Başkanı, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlileri Ocak 2001 – Aralık 2001
16. Araştırma Görevlisi Temsilcisi, İ.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ocak 2000 – Aralık 2001
17. Staj Komisyonu Üyesi, İ.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ocak 1999 – Haziran 2006
18. İntibak Komisyonu Üyesi, İ.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ocak 1999 – Haziran 2006
19. Mutemed, İ.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ocak 1999 – Haziran 2006
20. Öğrenci Danışmanı (1998 yılı ve öncesi Dikey, Yatay ve İçYatay Geçişli Öğrenciler) Ocak 1999 – Haziran 2006
21. Öğrenci Mezuniyet Kontrol Komisyonu Üyesi, İ.Ü. Bilgisayar Müh. Böl. Ocak 1999 – Haziran 2006

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

KİTAP YAZARLIĞI
1. SARISAKAL M. Nusret, Web Tasarım Ders Notları, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, Nisan 2006, ISBN: 975-404-764-2.

2. SARISAKAL M. Nusret, ÖZTAŞ Oğuzhan, Mühendisler için Bilgisayar ve Programlamaya Giriş, İ.Ü. Basım ve Yayınevi, İstanbul, Mart 2005, ISBN: 975-404-701-4.

3. UYSAL M, Web Teknolojileri, Beta Yayınevi, İstanbul, Ağustos 2001, ISBN: 975-486-419-6 Bölüm 21- ASP ( Active Server Page) – Aktif Sunucu Sayfaları ve Bölüm 22 – XML (Extensible Markup Language) Genişletilebilir İşaretleme Dili  adlı bölümler M. Nusret SARISAKAL tarafından yazılmıştır.

MAKALELER

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

1. SARISAKAL M. Nusret, UYSAL Mithat (2001) : “WEB Web Teknolojilerindeki Hızlı Gelişmelerin ve Web Programlama Araçlarının İncelenmesi”, I.U. Journal of Electrical & Electronics, Vol. 1, No. 1, pp 6-16, 2001, ISSN 1303 – 0914.

2. SARISAKAL M. Nusret, KARAHOCA Adem, (2001) :“DES Algoritmasını Kullanan Güvenilir Bir E-Posta İletim Uygulaması: Tuğra”,  I.U. Journal of Electrical & Electronics, Vol. 1, No. 1, pp 23-31, 2001, ISSN 1303 – 0914.

3. SARISAKAL M. Nusret (2001) : “Veri Tabanlarının E-Ticaret Uygulamalarında Kullanılması – MNS Sigorta Şirketi Otomasyonu”, I.U. Journal of Electrical & Electronics, Vol. 1, No. 1, pp 41-48, 2001, ISSN 1303 – 0914.

4. SARISAKAL M. Nusret, MARANGOZ K. Göksel, UÇAN Osman N. (2001) : “Elektronik Ticaret’te Sayısal İmzanın Kullanımı”, I.U. Journal of Electrical & Electronics, Vol. 1, No. 2, pp 169-178, 2001, ISSN 1303 – 0914.

5. SARISAKAL M. Nusret, SAVAŞAN  Volkan, SERTBAŞ Ahmet (2001) : “RSA ve IDEA Algoritmalarını Birlikte Kullanan Güvenli Bir E-Posta Uygulaması : VMAIL”, I.U. Journal of Electrical & Electronics, Vol. 1, No. 2, pp 297-305, 2001, ISSN 1303 – 0914.

6. ALTAN Z, SARISAKAL M. Nusret (2002) : “The Generation Of A Wireless Student Automation System”, I.U. Journal of Electrical & Electronics, Vol. 2, No. 1, pp 327-334, 2002, ISSN 1303 – 0914.

7. PAKSOY A, BAK O.A, SARISAKAL M. Nusret (2002) : “The Global Positioning System-Navigation Tool Of The Future”, I.U. Journal of Electrical & Electronics, Vol. 2, No. 1, pp 467-476, 2002, ISSN 1303 – 0914.

8. DENİZ C, PAKSOY A, SARISAKAL M. Nusret (2002) : “Computer – Based Training For Sea – Going Engineers”, I.U. Journal of Electrical & Electronics, Vol. 2, No. 2, pp 563-574, 2002, ISSN 1303 – 0914.

9. BAK O.A, SARISAKAL M. Nusret (2002) : “Information Technology At Sea”, I.U. Journal of Electrical & Electronics, Vol. 2, No. 2, pp 611-616, 2002, ISSN 1303 – 0914.

10. DÜLGERLER M, SARISAKAL M. Nusret (2003) : “A Secure E-Mail Application Using The Elgamal Algorithm: MD Message Controller” I.U. Journal of Electrical & Electronics Engineering, Vol. 3, No. 1, pp 801-806, 2003, ISSN 1303 – 0914.

11. SARISAKAL M. Nusret, YARKAN Serhan  (2003) : “WAP Destekli Öğrenci İşleri Bilgi Otomasyonu: SAA-W (Student Affairs Automation-WAP)“, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 10  , Özel Sayı, Sayfa 63-71, 2004, ISSN: 1300-7009.

12. SARISAKAL M. Nusret, AYDIN M. Ali (2003) : “E-Ticaret’in Yeni Yüzü Mobil Ticaret“, Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi (Journal of Aeronautics and Space Technologies) Cilt 1, Sayı 2, Sayfa 83-90, Temmuz 2003, ISBN: 1304-0448.

13. SARISAKAL M. Nusret, CEYLAN K. Gökhan (2003) : “A Virtual Reality For Avcilar Campus of Istanbul University Using VRML” I.U. Journal of Electrical & Electronics Engineering, Vol.3, No. 2, pp 977-981, 2003, ISSN 1303 – 0914.

14. SARISAKAL M. Nusret, AYDIN M. Ali (2005) : “Mobile Commerce “, I.U. Journal of Electrical & Electronics Engineering, Vol.5, No. 1, pp 1249-1254, 2005, ISSN 1303 – 0914.

BİLDİRİLER

ULUSLARARASI BİLDİRİ

1. SARISAKAL M. Nusret, SEVGEN Selcuk and ACAR Dogal (2001) : “Developing An Application Of RSA Algorithm With JAVA”, ELECO’2001 International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 7 – 11 November 2001, Bursa, TURKEY, Proceedings    (pp. 332-335, ISBN: 975 359-479-4).

2. AKGÜNDOĞDU Abdurrahim, UÇAN Osman Nuri, ALBORA Muhittin   and  SARISAKAL M.  Nusret (2001): “Potential Separation Of Anomalies Using Artificial Neural Networks”, RREESC-2001 First Recent Researches On Electronics and Earth Sciences Conference, 24-25 October 2001, I.U Faculty of Engineering, İstanbul, TURKEY, Proceedings (pp. 93-99).

3. ALTAN Z, SARISAKAL M. Nusret (2002) : “OTOS: A Turkish Tool For Students Delivering The Faculty Information Using WAP Technology”, NL’2002 World Congress, Networked Learning In A Global Environment, May 1-4, 2002, Technical University of Berlin, GERMANY Proceedings (pp. 117, ISBN: 3-906454-31-2).

 

ULUSLARARASI POSTER

1. SERTBAŞ Ahmet and SARISAKAL M. Nusret (2001) : “VMAIL  / An Application For A Secure E-Mail Transmission Using Encrypting Techniques” ELECO’2001 International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 7 – 11 November 2001, Bursa, TURKEY, Proceedings     (pp. 363-367, ISBN: 975 359-479-4).

2. SARISAKAL M. Nusret, ACAR Dogal and SEVGEN Selcuk (2001) : “A Secure Session Management System Using MD5 Algorithm” ELECO’2001 International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 7 – 11 November 2001, Bursa, TURKEY, Proceedings     (pp. 368-371, ISBN: 975 359-479-4).

ULUSAL BİLDİRİ

1. SARISAKAL M. Nusret (2002) : “SQL Server 2000’den Verileri XML Belgelerine Dönüştürerek E-Ticaret Ve EDI (Electronic Data Interchange) Uygulamalarında Kullanmak”, ELECO’2002 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, 18-22 Aralık 2002, Bursa, TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı (s. 302-306, ISBN:975-395-566-9).

2. SARISAKAL M. Nusret, AYDIN M. Ali (2002) : “XML Ve Veri Değişiminde XML’in Kullanilması: Örnek Bir Uygulama Çarşı-Pazar“, ELECO’2002 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, 18-22 Aralık 2002, Bursa, TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı (s. 307-311, ISBN:975-395-566-9).

3. YARKAN Serhan, SARISAKAL M. Nusret (2003) : “Kurumsal Veri İletiminde Güvenliğin Sağlanması: Sigorta Şirketi Sanal Özel Ağı (IC-VPN)“, MBGAK’2003 Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, 17-20 Şubat 2003, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, Avcılar Kampüsü, İstanbul, TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı (s. 57-66, ISBN: 975-404-674-3).

4. CEYLAN K. Gökhan, SARISAKAL M. Nusret (2003) : “DES, IDEA VE BLOWFISH Blok Şifreleme Algoritmalarının Performanslarının Değerlendirilmesi“, MBGAK’2003 Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, 17-20 Şubat 2003, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, Avcılar Kampüsü, İstanbul, TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı (s. 39-45 , ISBN: 975-404-674-3).

5. SARISAKAL M. Nusret, YARKAN Serhan  (2003) : “WAP Destekli Öğrenci İşleri Bilgi Otomasyonu: SAA-W (Student Affairs Automation-WAP)“, BİLGİTEK-2003, II. Bilgi Teknolojileri Kongresi, 1-4 Mayıs 2003, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı (s.127-129 , ISBN:975-6992-08-5 ).

6. SARISAKAL M. Nusret, YILTAŞ Derya  (2003) : “E-Ticaret’te Veri Değişim İçin XML Kullanımı: B2B Uygulaması“, BİLGİTEK-2003, II. Bilgi Teknolojileri Kongresi, 1-4 Mayıs 2003, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı (s.124-126 , ISBN:975-6992-08-5 )

ULUSAL POSTER

1. SARISAKAL M. Nusret, SERTBAŞ Ahmet (2000) : “Internet Üzerinde Veri Tabanı Uygulaması: Sigorta Şirketi Internet Acentesi Otomasyonu”, ELECO’2000 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, 8-12 Kasım 2000, Bursa, TURKEY, Bildiriler Kitabı (s. 393-397, ISBN: 975 395-406-9).

2. DÜLGERLER M, SARISAKAL M. Nusret (2002) : “Elgamal Şifreleme Algoritmasını Kullanan Güvenli Bir E-Posta Uygulaması: MD Message Controller “, ELECO’2002 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, 18-22 Aralık 2002, Bursa, TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı (s. 312-316, ISBN:975-395-566-9).

3. SARISAKAL M. Nusret (2003) : “VRML Kullanılan Bir Uzaktan Eğitim Modeli“, EEBM’2003 Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi I. Ulusal Sempozyumu, 30 Nisan – 2 Mayıs 2003, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı (s.206-209).

13/05/2010
4403 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü
34320 Avcılar - İstanbul
Tel: 0 (212) 473 70 00