Akademik İstatistik

Yıl Biten Proje Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Biten Proje Sayısı/Öğretim Üyesi Sayısı
2003-2004 92 169 0,54
2004-2005 45 176 0,26
2005-2006 63 168 0,38
2006-2007 48 173 0,27
2007-2008 49 187 0,26
2008-2009 74 235 0,31
2009-2010 76 240 0,31

 

Öğrenci sayısının öğretim üyesi sayısına oranı

Yıl Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Öğrenci Sayısı/Öğretim Üyesi Sayısı
2003-2004 4561 169 26,99
2004-2005 4678 176 26,58
2005-2006 4933 168 29,36
2006-2007 4968 173 28,71
2007-2008 5068 187 27,10
2008-2009 5324 235 22,65
2009-2010 5594 240 23,30

 

Öğrenci sayısının memur sayısına oranı

Yıl Öğrenci Sayısı Memur Sayısı Öğrenci Sayısı/Memur Sayısı
2003-2004 4561 93 49,04
2004-2005 4678 84 55,69
2005-2006 4933 82 60,16
2006-2007 4968 80 62,10
2007-2008 5068 82 61,80
2008-2009 5324 92 57,86
2009-2010 5594 96 58,27

 

SCI kapsamındaki yayın sayısının öğretim üyesi sayısına oranı

 

Yıl SCI Kapsamındaki Yayın Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı SCI Kapsamındaki Yayın Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı
2003-2004 154 169 0,91
2004-2005 167 176 0,95
2005-2006 172 168 1,02
2006-2007 165 173 0,95
2007-2008 139 187 0,74
2008-2009 151 235 0,64
2009-2010 244 240 1,01

 

Döner sermaye geliri

Yıl Döner Sermaye Geliri
2003 592.658.000.000 TL 592.658 YTL
2004 754.178.000.000 TL 754.178 YTL
2005 942.369.000.000 TL 942.369 YTL
2006 512.439 YTL
2007 708.770,42
2008 841.508,23
2009 495.186,94
2010 805.145,15

 

Yıllara göre atanan öğretim üyesi sayısı

Yıl Atanan Öğretim Üyesi Sayısı
2003 25
2004 29
2005 10
2006 48
2007 33
2008 24
2009 33
2010 37

 

28/03/2010
4312 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü
34320 Avcılar - İstanbul
Tel: 0 (212) 473 70 00