FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİNNİ BAŞKA ÜNİVERSİTELERİN YAZ OKULLARINDAN DERS ALMASI HAKKINDA

Fakultemiz öğrencilerinin başka Üniversitelerden yaz okullarindan ders almasi hakkinda

27/05/2017
1520 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü
34320 Avcılar - İstanbul
Tel: 0 (212) 473 70 00