Bitirme Projesi Yönergesi ve Formları (Yeni)

Bitirme Projesi Yazım Şablonu

İ.Ü. Bitirme Projesi Başvuru Formu

İ.Ü. Bitirme Projesi ve Sunumu Değerlendirme Formu

İ.Ü. Bitirme Projesi Hazırlama Yönergesi

İ.Ü. Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu

09/12/2016
3601 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü
34320 Avcılar - İstanbul
Tel: 0 (212) 473 70 00