İstanbul Üniversitesi
http://muhendislik.istanbul.edu.tr/?p=11910
Export date: Mon Jan 22 12:00:09 2018 / +0000 GMT

Ayniyat


KANUN YÖNETMELİK VE CETVELLER


5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 1


TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ 2


TAŞINIR KOD LİSTESİ 3


DEFTERLER VE CETVELLER 4


 

TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ


TAŞINIR İSTEK BELGESİ 5


 

1- GİRİŞ/ÇIKIŞ İŞLEMLERİ


TAŞINIR GİRİŞ TALEP FORMU 6


TAŞINIR ÇIKIŞ TALEP FORMU 7


 

2- HURDA İŞLEMLERİ


TAŞINIR MAL HURDAYA AYIRMA TALEP DİLEKÇESİ 8


TAŞINIR MAL HURDA KOMİSYONU TUTANAĞI 9


 

3- DEVİR İŞLEMLERİ


TAŞINIR MAL DEVİR TALEP DİLEKÇESİ 10


TAŞINIR MAL DEVİR MUAYENE KOMİSYON TUTANAĞI 11


 

4- TAMİR BAKIM ONARIM İŞLEMLERİ


TAŞINIR MAL Tamir-Bakım-Onarım TALEP DİLEKÇESİ 12


TAŞINIR MAL Tamir-Bakım-Onarım MUAYENE KOMİSYON TUTANAĞI 13

Links:
 1. http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5018.html
 2. http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?Mevzu atKod=3.5.200611545&MevzuatIliski=0&source XmlSearch=Ta%C5%9F%C4%B1n%C4%B1r%20Mal%20Y%C3%B6ne tmeli%C4%9Fi
 3. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/12/tasinir_kod_listesi.xls
 4. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/12/defter_cetveller.xls
 5. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/12/TA%C5%9EINIR-%C4%B0STEK-BELGES%C4%B0.x lsx
 6. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2016/06/TAŞINIR-GİRİŞ-TALEP-FORMU.xlsx
 7. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2016/06/TAŞINIR-ÇIKIŞ-TALEP-FORMU.docx
 8. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/12/TA%C5%9EINIR-MAL-HURDAYA-AYIRMA-TALEP- D%C4%B0LEK%C3%87ES%C4%B0.docx
 9. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/12/TA%C5%9EINIR-MAL-HURDA-KOM%C4%B0SYONU- TUTANA%C4%9EI.xlsx
 10. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/12/TA%C5%9EINIR-MAL-DEV%C4%B0R-TALEP-D%C4 %B0LEK%C3%87ES%C4%B0.docx
 11. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/12/TA%C5%9EINIR-MAL-DEV%C4%B0R-MUAYENE-KO M%C4%B0SYON-TUTANA%C4%9EI.xlsx
 12. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/12/TA%C5%9EINIR-MAL-Tamir-Bak%C4%B1m-Onar %C4%B1m-TALEP-D%C4%B0LEK%C3%87ES%C4%B0.docx
 13. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2014/12/TA%C5%9EINIR-MAL-Tamir-Bak%C4%B1m-Onar %C4%B1m-MUAYENE-KOM%C4%B0SYON-TUTANA%C4%9EI.xlsx
Post date: 2016-06-14 17:10:51
Post date GMT: 2016-06-14 14:10:51

Post modified date: 2017-06-08 18:24:36
Post modified date GMT: 2017-06-08 15:24:36

Export date: Mon Jan 22 12:00:09 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://muhendislik.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com