İstanbul Üniversitesi
http://muhendislik.istanbul.edu.tr/?p=11764
Export date: Sat Feb 24 9:53:31 2018 / +0000 GMT

Kamu İç Kontrol Standartları


İç Kontrol Nedir?

Kamu İç Kontrol Standartları

     1. Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 1

     2. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi 2

 

Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı

     1. Kontrol Ortamı Standartları 3

     2. Risk Değerlendirme Standartları 4

     3. Kontrol Faaliyetleri Standartları 5

     4. Bilgi ve İletişim Standartları 6

     5. İzleme Standartları 7

 

İç Kontrol Rehberi

 

Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Esasları 8

 

Hassas Görevler

     1. Hassas Görevler Bilgilendirme Notu 9

     2. Hassas Görevler EK1-EK2-EK3 tabloları 10
Links:
  1. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2016/06/Maliye-Bakanlığı-Bütçe-ve-Mali-Ko ntrol-Genel-Müdürlüğünün-04.02.2016-tarih-ve -1205-sayılı-Kamu-İç-Kontrol-Standartları-yaz ısı.pdf
  2. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2016/06/Kamu-Ic-Kontrol-Standart-Uyum-Eylem-Pl an-Rehberi.pdf
  3. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2016/06/İ.Ü.KİKSUEP-1.-Kontrol-Ortamı-Stan dartları.pdf
  4. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2016/06/İ.Ü.KİKSUEP-2.-Risk-Değerlendirme- Standartları.pdf
  5. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2016/06/İ.Ü.KİKSUEP-3.-Kontrol-Faaliyetleri -Standartları.pdf
  6. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2016/06/İ.Ü.KİKSUEP-4.-Bilgi-ve-İletişim- Standartları.pdf
  7. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2016/06/İ.Ü.KİKSUEP-5.-İzleme-Standartlar .pdf
  8. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2016/06/Hata-Usulsüzlük.pdf
  9. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2016/06/İ.Ü.-Mühendislik-Fak.-Hassas-Görev ler-Bilgi-Notu.pdf
  10. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uplo ads/2016/06/ekler.pdf
Post date: 2016-06-06 15:06:08
Post date GMT: 2016-06-06 12:06:08

Post modified date: 2016-11-29 13:45:57
Post modified date GMT: 2016-11-29 10:45:57

Export date: Sat Feb 24 9:53:31 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://muhendislik.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com