Kamu İç Kontrol Standartları

İç Kontrol Nedir?

Kamu İç Kontrol Standartları

     1. Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

     2. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

 

Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı

     1. Kontrol Ortamı Standartları

     2. Risk Değerlendirme Standartları

     3. Kontrol Faaliyetleri Standartları

     4. Bilgi ve İletişim Standartları

     5. İzleme Standartları

 

İç Kontrol Rehberi

 

Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Esasları

 

Hassas Görevler

     1. Hassas Görevler Bilgilendirme Notu

     2. Hassas Görevler EK1-EK2-EK3 tabloları

06/06/2016
1703 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü
34320 Avcılar - İstanbul
Tel: 0 (212) 473 70 00